Phân Ưu ( HC2 Nam California )


Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Trần Duy Tín là Ông:

Thái Diệu Hòa
Pháp danh: Tâm Thuận

vừa mãn phần lúc 9 giờ tối ngày 10 tháng 01 năm 2012, nhầm ngày 17 tháng 12 năm Tân Mão, hưởng thọ 93 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Tín và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT