Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Nguyễn Xuân Hùng là Cụ Ông:

Phê Rô Nguyễn Quang

vừa được Chúa gọi về lúc 6:30 chiều ngày 16 tháng 2 năm 2013 tại New Orlean, hưởng thọ 83 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Hùng.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Ông Phê Rô Nguyễn Quang sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT