Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Nguyễn Văn Như là Ông:

Vân Đại Sâm

đã mãn phần ngày 21 tháng 05 năm 2010, nhầm ngày mồng 8 tháng 4 năm Kỷ Sửu tại Nha Trang, Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Như.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT