Ðược tin buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Văn Đệ là:

Bà Quả Phụ Phạm Ngọc Thụ
Nhũ danh : Rosa Phạm Thị Thoa

Vừa được Chúa gọi về ngày 22 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 10 tháng 11 năm Nhâm Thìn tại San Diego, hưởng thọ 86 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Đệ.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT