Cáo Phó

Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Lưu An Huê là:

Bà quả phụ ĐOÀN QUANG LÃNG
Nhủ danh: NGUYỄN THỊ THÀNH
Pháp danh: DIỆU THIỆN

vừa tạ thế ngày 03 tháng 12 năm 2008, nhằm ngày 06 tháng 11 năm Mậu Tý tại Montréal, Québec, Canada, hưởng thọ 93 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Huê và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT