Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp 2:
Nguyễn Chánh Tâm

Đã trở về với biển cả ngày 08 tháng 04 năm 2024,
nhằm ngày 30 tháng 02 năm Giáp Thìn tại Melbourne,Úc Châu,
hưởng thọ 77 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Chị và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh bạn hiền  Nguyễn Chánh Tâm
sớm an vui nơi Cõi Vĩnh Hằng.
 
Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Vĩnh biệt người bạn cùng chung phòng TTHLHQ/Nhatrang ngày xưa. Xin cầu nguyện Hương Linh bạn sớm vãng sanh miền Tịnh Độ.

    Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ,Switzerland


 Xin nguyện cầu Hương Linh cố HC2 Nguyễn Chánh Tâm sớm được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

     Nguyễn V Sáng , K-20 DNHC


KKính thưa chị  Nguyễn Chánh Tâm và các cháu cùng Tang Quyến.

Được tin Anh Nguyễn Chánh Tâm vừa mới qua đời tại Úc Châu. Đại diện cho các Bạn HC2 và gia đình đang cư ngụ tại Bắc California State Hoa Kỳ, Thành Kính Chia buồn đến chị và các cháu và toàn thể Tang Quyến. Nguyện  xin Hương Linh anh Nguyễn Chánh Tăm sớm Siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.

Thành Kính Phân Ưu
Đại diện HC2 Nguyễn Văn Vang và Gia đình 


 Vĩnh biệt HC 2 Nguyễn Chánh Tâm

Chánh Tâm miên viễn xót xa!

Đưa tiễn Anh đi giữa Thiên hà

Hằng vạn vì sao trời lấp lánh

Ngôi sao Hổ cáp vệt châu sa!

Biển Mẹ mênh mông thật bao la

Biết chỗ nào đâu gọi là nhà ?

Con tàu đỗ bến tên Melbourne

Bạn hữu chào tay Vĩnh biệt nha!

NTTanh-240406


 Hình ảnh Cố HC2 NCTâm gặp gỡ 20 Bắc Cali. tháng 05 năm 2017.

    https://goo.gl/photos/3QQ4CJawrAfXpFmA6

    LV Châu


 Hình Ảnh Cố HC2 Nguyễn Văn Tâm Thăm Viếng Nam Cali Năm 2017

    

   Hình ảnh TDTín


Thành kính phân ưu cùng gia quyến 

Đặng vũ Khoan


Cầu xin Hương linh Nguyễn Chánh Tâm được an nghỉ cõi Vĩnh hằng.

Nguyễn đình Tiến


Thành kính phân ưu cùng Gia đình.

Nguyện cầu hương linh bạn sớm tìm nơi nương tựa .

NNChau ck


Thân gởi chị Nguyễn Chánh Tâm và các cháu,

Thật bất ngờ được tin anh Tâm người bạn đồng khóa SQHQ/ K20 chúng tôi vừa mất tại Melbourne.
Chúng tôi ở xa chỉ biết gởi lời chia buồn cùng chị và các cháu.
Xin góp lời cầu nguyện cho hương linh bạn HC2 Nguyễn Chánh Tâm Pháp danh Nguyễn Trí được vãng sinh về miền cực lạc.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà Phật.

NX Dục