Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp 2:
Đỗ Ngọc Viêm

Đã trở về với biển cả ngày 09 tháng 07 năm 2024,
tại N.Okaloosa Hospital.  Crestview, Florida USA 
Hưởng Thọ 76 tuổi

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Gia đình và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh bạn hiền Đỗ Ngọc Viêm 
sớm an vui nơi Cõi Vĩnh Hằng.
 
Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

 Một vài tấm hình mới đây khi bạn BVTâm và PDPhongi tới thăm Viêm 1 ngày trước khi Viêm vào ở nursing home, và hình Viêm ngồi xe lăn in nursing home khi bạn NNTrực vào thăm.

  

  


HC2 Đỗ Ngọc Viêm passed away lúc 1 giờ sáng nay 9 Jul 2024 tại nursing home in Crestview Florida.

Viêm sinh 08 tháng 8 năm 1948. Tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Cầu xin cho hương linh Viêm sớm an nghỉ cõi vĩnh hằng.

Pdp


 Vĩnh biệt HC2 Đỗ Ngọc Viêm ( Viêm Tango)

Mới ngày nào thấy mày chạy vòng quanh thao diễn trường…

Tay ôm garant đưa ra phía trước 

Thành Viêm Tango từ đó…

chỉ cười rùi!

Ngày ra trường cùng Trần Gia Định lên USS Navasota

Biển động gầm trời!

Đến Subic Bay rủ nhau đi chợ Manila ăn bún

Húp xì xụp tô nước mắm mặn mà

Từ đó mỗi thằng mỗi ngã…

Khi về nghe tin mày ở ZĐ25 Hòn Khói

Bay ngang thấy Vũng Rô mây đùn khói trắng 

Dĩ nhiên là tụi mày chẳng hề bốc máy 

Khi tao gọi Viêm Tango!  VT!

Đây Kilo Tango nhận rõ trả lời?

Chỉ lơ thơ vài chiếc PCF 

Thỉnh thoảng PGM…

Không biết mày ở đâu ?

Cho đến bây giờ…cũng thế ?!?

Thôi gởi mày bài TNBC 

Ráng đọc xem sao…

Cuộc đời ngắn ngủi bạn Viêm ơi

Mới đó mà nay vĩnh biệt rồi

Kẻ ở miền xuôi, người ở núi

Người thành phố lạ, kẻ quê thôi!

Đêm nằm nhớ lại ngày xưa cũ

Bàn chuyện chuyến tàu vượt biển khơi 

Lòng bạn say sưa mùi sóng gió

Về đâu mộng hỡi, giọt sương rơi !

NTTanh


Cầu xin hương linh cố HC2 Đỗ Ngọc Viêm sớm được an nghỉ nơi cõi Vĩnh hằng.

CvT.


Đại diện cho các gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp Bấc California. Xin thành kính

Phân Ưu và chia buồn đến gia đình Cố HC2 Đỗ Ngọc Viêm vừa mới lìa đằn . Cầu chúc Hương Linh Bạn Đỗ Ngọc Viêm sớm về cõi Vĩnh Hằng và cầu chúc gia ̣đình vả các cháu được bằng an.

Thành Kính Phân Ưu

Nguyễn Văn Vang và gia đình


Thành kính phân ưu cùng gia quyến Anh Đỗ Ngọc Viêm , cầu mong anh yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng 

Gia đình em Đặng Vũ Khoan


Thành kính chia buồn cùng tang quyến bạn Đỗ Ngọc Viêm, cầu xin linh hồn bạn được an nghỉ cõi Vĩnh hằng.

NĐTiến và Gia đình


Cau chuc ban Viem som sieu thoat

Long Phan


Gia đình HC2 Úc Châu xin chia buồn cùng gia đình bạn Đỗ Ngọc Viêm. Cầu mong hương hồn bạn sớm siêu thoát.

🙏🙏🙏 Tien Pham