Cách thức create e-mail groups

Create a group & choose group settings Bạn chỉ cần 3 bước:
a. Tạo nhóm
b. Mời người khác tham gia nhóm
c. Sử dụng nhóm
Step:
a) Tạo group (nhóm) (yêu cầu: đã có tài khoản Google hoặc Gmail)
Để tạo một nhóm, bạn truy cập vào trang http://www.groups.google.com đăng nhập vào bằng tài khoản Gmail của mình và click nút Create (hoặc Create a Group...)
Trong trang Create a group, bạn khai báo các thông tin sau:
- Name your group: đặt tên cho nhóm này, ví dụ: denhihocap1234
- Create a group email address: đặt một địa chỉ Email chung cho nhóm này, ví dụ: group denhihocap1234 này sẽ có địa chỉ Email chung là:
denhihocap1234@googlegroup.com
và URL để truy cập vào nhóm này sẽ là
https://groups.google.com/group/denhihocap1234
- Write a group description: nhập vào các thông tin mô tả về nhóm này, ví dụ: Đây là group 40 người thuộc nhà thờ abcd
- This group may contain adult content, nudity, or sexually explicit material. Before entering this group you will need to verify that you're 18 years of age or over: đánh dấu check khẳng định rằng bạn đã trên 18 tuổi để có thể sử dụng nhóm nếu nhóm chứa nội dung dành cho người lớn...--> không check vào!
- Choose an Access level: chọn một mức độ truy cập vào nhóm
+ Public: tất cả mọi người đều có quyền truy cập và sử dụng mọi chức năng.
+ Announcement-only: tất cả mọi người đều có quyền truy cập và có quyền chỉ đọc, chỉ có người quản lý mới có quyền sử dụng tất cả chức năng.
+ Restricted: chỉ những ai được mời mới có thể truy cập và khi đã tham gia, họ mới có thể sử dụng các chức năng. Chọn chế độ này!
Thiết lập xong, bạn click nút Create my group
Trang tiếp theo hiện ra, bạn nhập vào mã xác nhận trên hình rồi click nút Create my group
Trang tiếp theo hiện ra cho phép bạn mời người khác tham gia nhóm:
b) Thêm thành viên cho nhóm
Để thành viên cho nhóm, có 2 cách:
Cách 1: Gởi thư mời tham gia nhóm qua email, những người được gởi thư mời sẽ nhận được email thông báo và quyết định có tham gia nhóm hay không bằng cách click vào đường link tương ứng trong email. Để mời tham gia nhóm theo cách 1, chọn Invite members by email và điền các thông tin như trong hình hướng dẫn sau:
- Enter email addresses of people to invite: nhập vào các địa chỉ email của những người bạn muốn mời tham gia nhóm, các email cách nhau bởi dấu phẩy (,).
- Write an Invitation message: bạn gõ vào nội dung lời mời xong rồi bạn click nút Invite Member
Cách 2: Thêm thành viên trực tiếp, không cần chờ gởi thư mời: Bạn chọn Add members directly và cũng điền các thông tin
Sau khi hoàn tất, sẽ hiện ra các thông tin tổng quát về nhóm mà bạn đã tạo Bạn click chữ Visit your new group để xem Nhóm mình vừa tạo
c) Sử dụng Group:
Để truy cập và nhóm, bạn gõ URL (Homepage) của nhóm vào thanh address của trình duyệt rồi đăng nhập
Thí dụ: https://groups.google.com/group/denhihocap1234
1. Chuyển sang ngôn ngữ Tiếng Việt: (lưu ý: cần đăng nhập mới có quyề thay đổi) Để việc hiển thị tiếng Việt được tốt, không bị lỗi font khi gõ tiếng Việt, bạn nên chuyển sang ngôn ngữ mặc định là Tiếng Việt bằng cách: Trong trang chính của nhóm, Click chữ Group settings ở khung bên phải chọn thẻ Advanced
- Primary language: chọn ngôn ngữ là Vietnamese rồi nhấp nút Save Changes
2. Sử dụng:
Trong trang chính của Group, khung bên trái bạn sẽ thấy các mục sau:
- Start a new discussion topic : bắt đầu một chủ đề thảo luận
- Invite or add members: Mời thêm thành viên vào nhóm
- Create some pages: tạo ra một trang
- Upload some files: Upload file, hình ảnh để chia sẻ
- Tune your group's settings: điều chỉnh các thiết lập của Group.
Trong khung bên phải: có các mục
• Disscussions: dành cho các thảo luận nhóm hoặc các thông tin mới, nếu các thành viên gởi email cho group thì thông tin cũng sẽ hiện ở đây.
• Members: Thông tin các thành viên của nhóm
• Pages: Tương tự như một trang thông báo
• Files: Các tập tin muốn chia sẽ với các thành viên sẽ được lưu ở đây.
Tuy nhiên nếu các bạn chỉ muốn sử dụng chức năng gởi email cho tất cả các thành viên cùng một lần thì chỉ cần quan tâm đến mục members là đủ rồi.
Bạn phải đảm bảo rằng những người mình muốn gởi email đã có tên trong danh sách thành viên của nhóm (nếu ai chưa có tên trong danh sách thì bạn phải thêm vào danh sách bằng cách vào phần Members và chọn Invite Members (xem lại phần b ở trên))
Để gởi email cho tất cả các thành viên trong nhóm, bạn chỉ việc gởi 1 email duy nhất đến địa chỉ email của nhóm (ví dụ trong bài này, tôi muốn gởi một thông báo cho tất cả member trong nhà thờ 1234...thì tôi chỉ việc gởi một email có nội dung thông báo đến địa chỉ email ( denhihocap1234@googlegroup.com) và khi đó tất cả các thành viên của nhóm đó đều nhận được cùng một nội dung.
Lưu ý: khi một thành viên của nhóm nhận được email và chọn reply thì email reply đó cũng sẽ được tự động gởi đến cho tất cả các thành viên của nhóm

TTD