DS20 - Chi Hội ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

Danh sách theo Chi hội  ||  Danh sách theo Trung đội  ||  Danh sách theo Mẩu tự
Tưởng Niệm Cố HC2

Chi Hội Ðông Bắc Hoa Kỳ:
* Huỳnh Văn Bảnh | Nguyễn Cần | Nguyễn Văn Cấp |Ðinh Văn Chính | Nghiêm Xuân Chương | Trần Gia Ðịnh |Nguyễn Văn Huấn |Trần văn Lập |Phạm Ðăng Lương | Ngô Hạnh Nam | Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc | Lê Phụng | Nguyễn Văn Quý | Nguyễn Văn Sáng | Nguyễn Văn Sơn | Lê Văn Tài | Lê Ðắc Tân | Lê Quang Trinh | Phạm Nghĩa Vụ | Ðỗ Thanh Vẽ *

Chi Hội Ðông Nam Hoa Kỳ:
* Võ Văn Côi | Lư Ðức Hiệp | Nguyễn Hóa | Nguyễn Duy Hòa | Nguyễn Xuân Hùng | Ðặng Vũ Khoan | Nguyễn Ðăng Khúc | Huỳnh Hữu Lành | Phạm Ðức Phong | Lưu Ngọc Quang | Ðoàn Viết Sơn | Bùi Văn Tâm | Dương Quang Thời | Nguyễn Ðình Tiến | Ngô Nguyên Trực | Ðặng Tuyến | Nguyễn Văn Xuân | Ðỗ Ngọc Viêm | Ðỗ Duy Vy *

Chi Hội Trung Bắc Hoa Kỳ:
* Trần Văn An | Bùi Cảnh Bằng | Nguyễn Ngọc Châu (CK) | Ðào Cơ Chí | Nguyễn Xuân Dục | Hoàng Văn Dũng | Lê Văn Dũng | Nguyễn Ngọc Hoan | Nguyễn Văn Long | Ðoàn Hữu Lượng | Nguyễn Công Phương | Ðàm Thanh Tâm | Trịnh văn Thơ | Nguyễn Văn Thước *

Chi Hội Trung Nam Hoa Kỳ:
* Ðỗ Kim Bảng | Nguyễn Minh Cang | Nguyễn Văn Chừng | Hoàng Kim Công | Trần Thanh Danh |Võ Văn Hai | Ðổ Minh Hào | Trương Văn Hiếu | Bùi Ðình Hoan | Tô Phước Hồng | Cao Thế Hùng | Lưu Ðức Huyến | Nguyễn Văn Mười | Ngô Bá Nhẫn | Nguyễn Duy Phiên | Tôn Thất Thái | Lê Văn Thạnh | Nguyễn Thế Trạch | Hồ Văn Xách | Hồ Ái Việt *

Chi Hội Tây Bắc Hoa Kỳ:
* Nguyễn Ngọc Châu | Vũ Quốc Hiệp | Nguyễn Văn Hùng | Nguyễn Phúc Khanh | Nhan Thanh Toàn | Ðỗ Thế Trác | Vũ Huy Tự *

Chi Hội Trung Tây Hoa Kỳ:
* Phạm Ngọc Bích | Lê Văn Châu | Chu Văn Chương | Bùi Thành Công | Lâm Ngọc Cục | Hoàng Thế Dân | Phan Thiết Dũng | Ðỗ Văn Ðức | Tiêu Quang Ðức | Trịnh Công Ðoàn | Lê Như Hải | Lê Vĩnh Hiệp | Ngô Minh Hiếu | Phạm Công Hoàng | Huỳnh Học | Cai Thế Hùng | Hứa Tự Khanh | Nguyễn Văn Lộc | Ngô Ngọc Luật | Vũ Hữu Lý | Nguyễn Hữu Nam | Nguyễn Ðình Noa | Dương Xuân Phong | Huỳnh Minh Quang | Nguyễn Ðình Tha | Dương Thiệu Tùng | Nguyễn Văn Vang *

Chi Hội Tây Nam Hoa Kỳ:
* Dương Văn Bê | Lưu Quốc Bảo | Nguyễn Hữu Bích | Nguyễn Trọng Cẩn | Nguyễn Minh Cảnh | Nguyễn Văn Chín | Tôn Thất Cường | Mai Tất Ðắc | Phạm Văn Ðộ | Trần Tuấn Ðức | Nguyễn Ðình Hoàng |Nguyễn Thế Hùng | Phạm Viết Hùng | Hoàng Ngọc Khang | Lê Văn Lộc | Lê Văn Long | Phan Ngọc Long |Trần Văn Lung | Hà Văn Lượm | Phan Ngọc Lựu | Mai Ngọc Oanh | Mai Kim Phụng | Ðặng Ngọc Quỳnh | Võ Uyên Sao | Ngô Thiện Tánh | Cung Vĩnh Thành | Tôn Long Thạnh | Nguyễn Trọng Thành | Nguyễn Hữu Thiện | Vũ Ðức Thiệu | Trần Duy Tín | Nguyễn Kế Toàn| Nguyễn Minh Trí | Ngô Văn Vũ | Trần Xuân | Nguyễn Văn Yên *

Chi Hội Ðông Canada:
* Nguyễn Hải | Hà Mạnh Hùng | Lưu An Huê | Nguyễn Văn Như | Trương Ðình Quí | Huỳnh Ngọc Sơn | Nguyễn Trung Thành*

Chi Hội Tây Canada:
* Vỏ Văn Hạc | Huỳnh Kim Khanh | Lương Quang Mỹ | Võ Văn Tâm | Phạm văn Thì | Trần Ðình Triết *

Chi Hội Tây Úc Châu:
* Nguyễn Ðức Chính | Nguyễn Tuy Hòa | Trần Ken | Lê Quang Khánh | Trương Minh Lộc | Ngô Văn Long | Nguyễn Văn Phước | Trần Ðông Phước | Lâm Minh Sơn | Nguyễn Chánh Tâm | Phạm Ngọc Tiền | Lê văn Trừ | Lữ Anh Tuấn | Bùi Lộc Tùng | Châu Phúc Yên *

Chi Hội Âu Châu:
* Nguyễn Văn Ðộ | Phạm Văn Hùng | Nguyễn Hoàng Kiệt | Lê Văn Lai | Ðoàn Hữu Trí | Nguyễn Phùng Xuân | Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn *


Chưa có đơn vị:
* Vũ Thái Hùng | Phan Văn Minh | Trịnh Duy Tân | Nguyễn Văn Thắng | Trần Hữu Thế *

HC2 ở Việt Nam:
* Phạm Văn Bê | Nguyễn Văn Chưng | Tôn Thất Cư | Võ An Dân | Nguyễn Duy Ðiền | Ngô Hữu Ðoàn | Nguyễn Tấn Ðực | Trần Mạnh Hà | Bùi Tá Hải | Tăng Văn Hiệp | Dương Thanh Hoàng | Ngô Viết Hùng | Nguyễn Hoàng Liêm | Nguyễn Bá Lộc | Nguyễn Văn Nam | Mai Nho | Ngô Xuân Ninh | Vương Thế Phiệt | Nguyễn Chí Quốc |Dương Văn Thành | Lê Văn Thảnh | Ðinh Phú Thịnh | Ðổ Quang Tiếng | Nguyễn Phước Long | Trần Việt *

HC2 đã trở về với biển cả:
* Nguyễn Anh | Phạm Văn Cần | Trần Văn Cần | Trần Ðức Chấn | Trần Ðức Chấn | Huỳnh Kim Chiến | Lê Quang Chung | Phùng Ngọc Dồi | Hồ Ngọc Diệp | Nguyễn Anh Dũng | | Nguyễn Văn Ðăng |Nguyễn Văn Ðệ | Tô Ngọc Ðiệp | Nguyễn Văn Ðược | Nguyễn Văn Gẫm| Lê Văn Hậu | Trần Kim Hoàng | Nguyễn Tấn Hoành | Nguyễn Hùng | Lâm Quốc Hùng | Lê Công Khai | Đặng Ngọc Khảm | Lư Thế Khiêm | Huỳnh Hữu Khương | Võ văn Kiêm | Nguyễn Văn Nhất Lãng | Phan Tự Lập | Ðỗ Văn Loan | Nguyễn Lộc | Lê Trọng Lực | Sâm Hồng Minh |Lương Văn Năng | Nguyễn Văn Nhẫn | Ðinh Minh Nhuận | Lưu Văn Nở | Ðỗ Văn Phú | Huỳnh Phú | Võ Công Phúc | Nguyễn Minh Quan | Phan Xuân Sơn | Ðỗ Văn Sử | Vũ Văn Sức | Huỳnh Văn Tài | Nguyễn Hùng Tâm | Ðinh Ðức Thắng| Ðặng Công Thành | Nguyễn Lập Thành | Nguyễn Ðức Thảo | Trần Xuân Thảo| Nguyễn Ðình Thống | Lê Văn Thụy |Kha Tư Tiếp | Nguyễn Quang Toàn | Bùi Trịnh Tường | Vỏ Văn Vân | Nguyễn Văn Xê | Bạch Xuân *


[ Trang Hải Trình ]