Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài

Gặp lại đây rồi trăng rất non
Xá chi trăng khuyết với trăng tròn
Thượng huyền ai gọi trăng mùa cũ
Nỗi nhớ đong đầy, nỗi nhớ son.

Treo giữa freeway đọng nét cười
Ai về xuôi ngược bóng trăng soi
Và ai chợt ngước nhìn trăng, núi
Cho chút lòng đơn đỡ lẻ loi

Trăng mới vừa lên trăng đã nghiêng
Mù xa gió gác với trăng thềm
Tơ trăng- Núi biếc- Đôi hồn mộng
Trăng ngủ vai người, giấc ngủ êm

Xa lắm! Xa rồi! Xa chất ngất!
Quê nhà thăm thẳm vạn trùng khơi
Biển Đông trăng trải hồn cô quạnh
Nhớ nước hoang mang tiếng thở dài

Ới hỡi về đâu trăm triệu dân
Dặm biển khơi xa cứ hẹp dần
Khắp nước cú diều loang bóng giăc.
Ai người vỗ gối cứu lương dân ( * )

Trăng đã nghiêng mau xuống núi rồi
Gửi vào nỗi nhớ bóng trăng soi
Tàu ta đi mãi vào vô tận
Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài

Nhớ mãi bờ xa bóng hải đăng
Ke Gà, Ô Cấp bóng sương dâng
Bên bờ ngóng mãi tàu xa xứ
Một thuở quay về lộng gió đông

Lộng gió ngàn phương một nẻo về
Bãi bồi, bờ nước, bến sông quê
Reo mừng biển cũ vùi thây giặc.
Hải pháo gầm vang đã trọn thề

Cali đầu Xuân Canh Tý 2020
NĐHoàng

( * ) Nguyên văn Hán Việt: "Dư thường lâm xan vong thực, trung dạ phủ chẩm, thế tứ giao di, tâm phúc như đảo".
Nghĩa là: "Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, lòng đau như cắt". ( Dụ chư tì tướng hịch văn - Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ). "Thế tứ giao di tam phúc như đảo" dịch sát nghĩa:" Lệ rơi đầy hai má, lòng dạ rối bời"

Bản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]