Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Để tưởng nhớ những ngày đã qua

Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao xao hành trình,
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang.
Quân trường trực chỉ mở đàng,
Bắt đầu Huấn Nhục, ngỡ ngàng đời trai.

Hai mươi con số liêu trai,
Bị trên Mười Chín, dưới đài kéo thân.
Ngày đầu lôi kéo Trần Ken,
Thị oai dằn mặt, kên kên đầy đường.
Lại thêm Thế Phiệt chạy thường,
Vì mê đồ ngọt, bao đường nuốt luôn.
Rồi thời kế đến Lưu Quang,
Bé con bị tội phạt quân dài dài.
Chỉ vì thiếu Coke dư tài ( tiền )
Đi câu lạc bộ mổi ngày mổi đêm

Rồi thì đến kẻ đi đêm:
Thiệu, Đường, Hữu Hải, Huệ đen bỏ trường.
Đường thì cao cánh xuất dương,
Hải thì bỏ lính, bạn thường với dân.
Huệ đi trình diện Hải Quân,
Thế là còn lại hai trăm sáu người.

Kéo cày qua kiếp đười ươi,
Kể từ nòng nọc đứt đuôi làm người.
Bố con lễ nghĩa lôi thôi,
Cũng toàn khuôn mặt một thời đã qua
Cố công kéo mãi xa hoa
An Huê bi bắt lôi ra trước trường
Đi về chờ đợi thất thường
Còn nhân số lại ra trường uy nghi
Hùng Tâm nghỉ được danh thì
Nào dè Đức Huyến tức thời thay chân
Hô quân ngày lễ mãn thân
Chia tay mỗi kẻ tiến thân tùy tài


Có thằng bị đổi đi đài
Ngày thời lùng giặc tối đài ra-đa
Thằng thì số phận đa hoa
Năm Căn, cửa Việt hay là tàu thôi..
Có thằng số phận lôi thôi,
Như thằng Được đã vội thôi giữa đường
Lại rồi kế tiếp Huỳnh Khương,
Hy sinh trên lạch đau thương mẹ già
Rồi thì kế đến Loan ta,
Máy bay bị bắn thây ma mang về

Cũng có kẻ sống lè phè
Như anh Cảnh nhái vẫn nhè không chê
Bị cho một cú lê thê
Sún răng ghi nhớ ngày về Tiên Sa
Rồi thì lại đến Hãi ta,
Năm Căn nổi tiếng anh hào trị quân
Còn Thì trôi nổi lộ giang
Hoàng Sa cự địch đau lòng tàu tan..
Về bờ bị tội cáo gian
Đã không lên chức, xém tàn đời hoa
Dân lùn được số tài hoa
Thăng quan tiến chức làm cha tàu dầu

Chợt đâu đất nước đổi mầu
Toàn quân vở tổ kéo tàu ra khơi
Tưởng là khó gặp ở đời
Không dè đất lạ vẫn thời ngày xưa..
Họp đàn Hổ Cáp lưa thưa
Trước là tương trợ, sau thưa cùng người:
Nắm tay đứng vững ở đời,
Quyết lòng, vững chí chờ thời đấu tranh

Quê nhà tin cũng phong thanh,
Nào như Liêm đói, nào Thành bỏ thây
Rồi thời cũng lắm cái hay
Ra tù, bạn cũ cố vây lập bè
Đứng ra tổ chức hội hè
Âm thầm bí mật lập bè ra khơi
Cũng có kẻ quyết không lời
Thi gan ở lại liệu thời chiến khu
Quyết tâm sống chết thiên thu
Như Võ Vân mất, vợ mơ từng ngày.

Trở về hải ngoại nơi đây
Năm nay “thiên kỷ” cố gây tình đoàn
Trước là ghi nhớ nhà tan
Sau là khởi sự mở màn dấn thân
Cùng nhau kế hoạch tính lần
Giữ niềm phấn khởi tinh thần bạn ta
Liệu thời giữ dụ bạn nhà
Hãy cùng xoay hướng.. tìm xa tìm gần
Những nguồn tranh đấu trong dân,
Tham gia giải phóng thoát than giặc Hồ..
Lời nguyền đã nguyện hư vô
Vung tay trong lễ tung hô ngày nào…


NXDục
Bản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]