Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Ngựa Trậnta như con ngựa trận
khốn đốn giữa trùng vây
bốn bên là hào rộng
tứ phía là thành xây

hào rộng ôi hào rộng
thành xây ôi thành xây
tiếng hí vang thê thiết
lồng lộng mấy từng mây

mây bay hoài .. mãi miết
chập chùng mây nối mây
bàng hoàng vừng trăng khuyết
run run làn gió lay

những linh hồn oan khuất
còn lẫn quẫn đâu đây
bên suối chiều róc rách
hay ngàn cây ban mai

2003
MTĐắcBản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]