Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Mong


Trời Nam Mỹ gió chiều chớm lạnh
Thoát chợt đi trẽ đã thành già
Năm mươi năm ..thuở ấy đã xa
Nghoảnh mặt lại bầy con mấy lứa

Tuổi ngây thơ vui cảnh ắm no
Đâu những buổi ngày đầu quá khứ
Đôi đầu xanh dêt mộng ngày thơ
Chàng “Võ Toãn" bên nàng trinh nữ
Sáng trưa chiều đưa đón đường xa
Nàng duyên dáng ..giọng đùa phím nhạc
Chàng ngất ngây trời đất như...mơ

Bao tháng năm tình yêu vun nở
Vượt thời gian..bao cảnh đợi chờ
Bao đợt sóng bình bồng hổn loạn
Đất nước tôi bổng dựng đổi cờ
Bao u tối khắp đường đất nước
Tất tưởi tìm đường.. tận phương xa

Chia tay con trẻ buồn ly biệt
Vượt trùng dương tìm kiếm tự do
Bỏ sau lưng mẹ già vợ trẽ
Bao đắng cay giọt lê sót sa
Đất nước người vẫn hoài quê cũ
Dáng vợ hiền trông đợi tin xa...


1980
NXDụcBản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]