Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong

Nhà tôi bên nầy sông Bão Định
Bên kia là thành phố Mỹ Tho
Thuở ấy qua sông phải lụy đò
Nên quê nhà hãy còn nghèo khó

Đường đất quanh co thôn xóm nhỏ
Cầu cây qua rạch bắt chênh vênh
Tháng mười gió chướng con nước lên
Sông trang bờ mênh mông sóng lũ

Mò mẫm đến trường tìm cái chữ
Mưa dầm cặp đệm ôm khư khư
Đường không xa lắm sao mà cứ
Bước thấp bước cao chân mỗi nhừ

Trường chỉ là ba gian nhà lá
Nền đất bãng đen đơn sơ quá
Học trò chung lớp khác nhau xa
Đa phần lớp một quá tuổi sáu

Thuở ấy quê hương còn chìm nỗi
Ngày ngắn đêm dài bao mối lo
Chiến tranh loạn lạc hầu như đã
Thêm đói thêm khổ cho quê nhà

Năm năm tư đình chiến chia hai
Người đi tập kết kẽ hồi cư
Xáo trộn ít lâu rồi cũng thấy
Thanh bình mơ ước đã về đây

Quê nhà chuyễn mình lên hăm hở
Hoà bình về rạng rở tương lai
Bao oán thù từ nay khép lại
Tình nghĩa xóm làng mãi bao la

Gió XUÂN nhẹ mơn qua cành lá
Nắng XUÂN hồng vang tiếng chim ca
Tết XUÂN đoàn tụ muôn nhà
Đón XUÂN năm ấy riêng ta nhớ hoài


VVTâm - HạnhTâm 2020
Bản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]