Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại

Quân trường xa tít ngàn khơi
Nhìn về quê mẹ tơi bời ruột gan
Quê hương còn đó ngút ngàn
Biển xưa người cũ vọng vang tiếng cười

Ngày nào tuổi mới hai mươi
Hiên ngang chân bước vào đời Hải quân
Một. hai. ba. bốn. dấn thân
Trùng dương sóng nước thổi dần giấc mơ ...

Cùng nhau quỳ xuống dưới cờ
Đưa cao tay thét hẹn giờ xuất quân
Hơn hai trăm bạn hợp quần
Ra khơi cầu nguyện mùa Xuân hải hành!

50 năm - mái đầu xanh
Giờ đây bạc trắng, điểm danh mất còn
Người chân núi, kẻ đầu non
Người về biển Mẹ, kẻ còn lưu linh...

50 năm - mối chân tình
20 họp khoá lung linh khói mờ
Một trời dĩ vãng ước mơ
Bờ vai tiểu lễ, dạo bờ rong chơi

50 năm - một góc trời
Nha Trang - Đà Nẵng - rượu vơi chén đầy
Này là thành quách như mây
Này trăng thảo dã, này say sóng tình

50 năm - nước non mình
Long lanh đáy nước, mông mênh cõi trời
Này là những xác hồn trôi
Này gương chiến sĩ, này đời liệt oanh

50 năm - dấu đao binh
Bồng bềnh ngọn lửa, lời kinh nguyện cầu
Này là đảo rộng biển sâu
Nay hồn hải điểu, này câu binh quyền

50 năm- dấu chân quyên
Giấc mơ huyền thoại vẽ triền mộng du
Này về nguyên thủy mịt mù
Này bia đá dựng, thiên thu một đời

50 năm - một thoáng thôi
20 Hổ cáp một thời tung tăng
Này còn giấc mộng Vĩnh hằng
Này bao mơ ước, mắc giăng Hải trình!

072220
NTTánh


Bản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT
[ Trang Hải Trình ]