trang đầu * LVChâu giới thiệu * LVChâu chào mừng * NVVang phát biểu *LĐHuyến phát biểu *CVThành 33 năm ra khơi * LVChâu mai anh đi * LKCúc tâm tình Houston *Chị TPHồng xuân lại về * LKCúc tình chiến hữu, nghỉa đồng bào * Chị LVTài cái quần đỏ khó quên * HVBảnh cám ơn người, cám ơn đời * LVThạnh chuyện vui đại hội * Chị HVBảnh lời người ra đi * LAHuê hải hành * LÐHuyến nhớ quê huơng * HVBảnh/LKCúc xuân kỷ niệm * Chị LVTài tình xưa trong ánh mắt * Thân Hữu 20 20 và tình biển * TÐQuí chuyến hành trình về thung lũng hoa vàng * NVÐệ thư nt TTHùng *TTHùng tâm tình *LVHiệp cảm nghỉ về đh2003 *HC2 & Thân Hửu

xuân lại về


( Thân tặng các anh Hổ Cáp 2 )

Ta đã bảo chúa Xuân đừng đến nửa
Cứ ngập ngừng ...trao một tuổi cho ta
Bao xuân qua đã đủ thấy mình già
Ðủ ý nghĩa của cuộc đời ấm lạnh !

Lại thêm một mùa Xuân trên đất khách
Thêm lạnh lùng buồn tủi kiếp tha phương
Nhớ ngày nào lướt sóng vượt trùng dương
Giờ bó gối khoanh tay làm hàn sỉ !

Ðời đổi thay quê hương nhiều khổ lụy
Mẹ Việt Nam mòn mõi dưới cùm gông
Xa người thương ôi nước mắt lưng tròng
Tim nức nở mối hận lòng vong quốc !

Thương Việt Nam những tháng ngày khổ cực
Cha Mẹ già còn thấp thổm ngóng trông
Nhớ cầu tre , con đò nhỏ ven sông
Hàng cau củ, ruộng đồng xanh mươn mướt !

Nhớ Việt Nam những tháng ngày mất nước
Kiếp tù đày cải tạo lắm phong ba
Ngày lên rừng đốn gổ sướt thịt da
Ðêm đào đất ăn mòn khoai kiếm sống !

Ðời khổ đau vẩn mong nhiều hoài vọng
Ngày thanh bình trở lại với nước non
Thế hệ mình và thế hệ cháu con
Cùng tranh đấu cho tự do đất Việt !!

NewYork 20/8/2003
Phu Nhân HC2 HVBảnh
Lê Kim Cúc[ Trang Hải Trình ]