trang đầu * LVChâu giới thiệu * LVChâu chào mừng * NVVang phát biểu *LĐHuyến phát biểu *CVThành 33 năm ra khơi * LVChâu mai anh đi * LKCúc tâm tình Houston *Chị TPHồng xuân lại về * LKCúc tình chiến hữu, nghỉa đồng bào * Chị LVTài cái quần đỏ khó quên * HVBảnh cám ơn người, cám ơn đời * LVThạnh chuyện vui đại hội * Chị HVBảnh lời người ra đi * LAHuê hải hành * LÐHuyến nhớ quê huơng * HVBảnh/LKCúc xuân kỷ niệm * Chị LVTài tình xưa trong ánh mắt * Thân Hữu 20 20 và tình biển * TÐQuí chuyến hành trình về thung lũng hoa vàng * NVÐệ thư nt TTHùng *TTHùng tâm tình *LVHiệp cảm nghỉ về đh2003 *HC2 & Thân Hửu

tình xưa trong ánh mắt


Anh không than van số kiếp xưa phũ phàng.
Anh tin tương lai có biết đâu lỡ làng.
Ngày xưa không nói nhưng đã yêu em nhiều.
Tiếc thay chỉ là ước mơ riêng mình!

Em yêu, em yêu ơi, có biết đâu duyên trời,
Không cho đôi ta sống với nhau trong đời.
Tình trong đôi mắt, xưa đã trao cho người.
Tiếc thay duyên mình đã không vuông tròn!

Anh không than van, oán trách em vô tình.
Yêu em, yêu em, mãi vẫn không thay lòng.
Tại anh không nói, em biết đâu anh chờ.
Thế nên bây giờ giấc mơ không thành!

Em hay chăng em, những tháng năm bẽ bàng,
Xa em không quên ánh mắt xưa mơ màng.
Gọi tên em mãi, nhưng đã xa mất rồi.
Chỉ nghe trong lòng tiếc thương vô ngần!

Như mây trên cao vẫn cứ bay bay hoài,
Em sang qua sông sẽ mãi không trở lại!
Tình yêu xưa đó xin khắc ghi trong lòng.
Cố nhân xin hẹn kiếp sau xum vầy.

Huyền Phưong
(Thân hữu 20)


[ Trang Hải Trình ]