trang đầu * LVChâu giới thiệu * LVChâu chào mừng * NVVang phát biểu *LĐHuyến phát biểu *CVThành 33 năm ra khơi * LVChâu mai anh đi * LKCúc tâm tình Houston *Chị TPHồng xuân lại về * LKCúc tình chiến hữu, nghỉa đồng bào * Chị LVTài cái quần đỏ khó quên * HVBảnh cám ơn người, cám ơn đời * LVThạnh chuyện vui đại hội * Chị HVBảnh lời người ra đi * LAHuê hải hành * LÐHuyến nhớ quê huơng * HVBảnh/LKCúc xuân kỷ niệm * Chị LVTài tình xưa trong ánh mắt * Thân Hữu 20 20 và tình biển * TÐQuí chuyến hành trình về thung lũng hoa vàng * NVÐệ thư nt TTHùng *TTHùng tâm tình *LVHiệp cảm nghỉ về đh2003 *HC2 & Thân Hửu

mai anh đi


( Thương tặng các anh HC2 đã vĩnh viễn ra đi, trở về với biển cả )

Mai anh đi rồi, em nói gì không ?
Hãy nói đi em lời nói yêu nồng
Hãy hát ru anh bài ca năm cũ
Khi mà hai đứa thề hứa trăm năm

Mai anh đi rồi, em có buồn không ?
Có nhớ đến anh một kiếp phiêu bồng
Cả đời gian truân hải hồ lưu lạc
Yêu em và yêu biển cả mênh mông

Mai anh đi rồi, em tiếc gì không ?
Kỷ niệm tình yêu ray rức trong lòng
Thương anh, thương những ngày xưa thân ái
Vui buồn chia xẻ biết mấy mươi năm

Mai anh đi rồi, em khóc nhiều không ?
Khóc nữa đi em dịu bớt tình nồng
Hãy khóc cho anh nửa đời khoắc khoải
Và cho đời em một kiếp long đong

Mai anh đi rồi, còn chút ước mong
Nếu có thương anh thắp nén hương lòng
Dìu dắt đàn con nên người xứng đáng
Tiếp tục đường anh cứu lấy non sông

Mai anh đi rồi, em nhớ nhiều không ?

Lê Kim Cúc


( Trang Hải Trình )