trang đầu * LVChâu giới thiệu * LVChâu chào mừng * NVVang phát biểu *LĐHuyến phát biểu *CVThành 33 năm ra khơi * LVChâu mai anh đi * LKCúc tâm tình Houston *Chị TPHồng xuân lại về * LKCúc tình chiến hữu, nghỉa đồng bào * Chị LVTài cái quần đỏ khó quên * HVBảnh cám ơn người, cám ơn đời * LVThạnh chuyện vui đại hội * Chị HVBảnh lời người ra đi * LAHuê hải hành * LÐHuyến nhớ quê huơng * HVBảnh/LKCúc xuân kỷ niệm * Chị LVTài tình xưa trong ánh mắt * Thân Hữu 20 20 và tình biển * TÐQuí chuyến hành trình về thung lũng hoa vàng * NVÐệ thư nt TTHùng *TTHùng tâm tình *LVHiệp cảm nghỉ về đh2003 *HC2 & Thân Hửu

Bạn Vang thân,
Trước hết Hiệp thành thật cám ơn Vang đã bỏ thì giờ hỏi thăm Hiệp, đáng ra Hiệp phải đứng ra làm việc đó. Hiệp rất chấp nhận việc làm của các bạn như Vang, Huyến, Châu, Cảnh, Tín,... và rất nhiều các bạn khác, kể ra không hết, đã bỏ nhiều công lao, thì giờ và tài chánh để kết hợp các bạn cùng khóa lại, thật đáng khuyến khích và khen thưởng.
Hiệp không quên bạn bè cùng khóa đâu. Những khuôn mặt trẻ, dũng cảm của 33 năm trước như ĐNQuỳnh, LTLực, NVHuấn, NHTâm, LĐHuyến, NVVang, NMCảnh, Châu (trắng), Châu (Đàlạt), NVXê (đã chết), gia đình của "BA VÌ", Vỉnh Long, một quán ăn nhậu thật ngon ở Vĩnh Long mà lúc còn học ở trung học Hiệp vẫn được Ba chở đến đó ăn món bò lúc lắc, thật ngon, ôi kể sao cho hết.
Hiệp vẫn nhớ những kỷ niệm lúc đi tàu với Huyến, Thông (K.18 thì phải), Hạm Trưởng Hưng, B.S Trung, Kha Tự Tiếp (đã chết), đã từng chở Hiệp trên xe Honda đi dạo phố Sàigòn những năm 70-72. Ôi những kỷ niệm đẹp không thể nào tìm lại được nữa.
Rồi đại họa 75, Hiệp nghe kể rất nhiều về cảnh tù đày mà các bạn không được may mắn đã phải trải qua. Ở Mỹ, rất mừng gặp lại Tài Huỳnh nhờ làm chung hãng lúc trước. Lần nữa Hiệp thành thật cám ơn tất cả các bạn như Vang, Huyến, ... đã đứng ra tổ chức đại hội cho khóa, mà đáng ra Hiệp củng phải dự phần. Hiệp rất buồn khi hay tin NHTâm đã từ giã bạn bè. Không kém, Hiệp rất phấn khởi, hết sức đồng ý với Vang. Rất phục Cảnh nhái can trường, ước gì Hiệp được mạnh như Cảnh để gia nhập người nhái. Ước mơ được nhìn thấy một VN tự do không cộng sản. Phục tài viết lách và ăn nói của Huyến...Hiệp thấy mình thua bạn bè rất nhiều, người nào cũng giỏi cả.
Hiệp đang "Tu" hiểu theo nghĩa nào củng được.
Rất tiếc, tháng này Hiệp phải đi Mã Lai(công việc hãng) từ 15-25 nên không thể dự đại hội được ngoại trừ có người thay thế để làm công việc của Hiệp.
Hiệp sẽ đóng tiền cho quỹ tương trợ, định làm lại quên mất.
Nhờ Vang cho Hiệp gởi lời thăm hỏi đến tất cả các bạn về dự đại hội.
Chúc Vang, Huyến, cùng tất cả các bạn trong ban tổ chức thành công rực rỡ. Khi mọi việc được tốt đẹp, Hiệp sẽ đi thăm các bạn. Chết sống là việc của Trời, nên chưa bị gọi đi thì thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau.
Thân ái,
HC2 Lê Vỉnh Hiệp
Hiep.Le@komag.com


[ Trang Hải Trình ]