trang đầu * LVChâu giới thiệu * LVChâu chào mừng * NVVang phát biểu *LĐHuyến phát biểu *CVThành 33 năm ra khơi * LVChâu mai anh đi * LKCúc tâm tình Houston *Chị TPHồng xuân lại về * LKCúc tình chiến hữu, nghỉa đồng bào * Chị LVTài cái quần đỏ khó quên * HVBảnh cám ơn người, cám ơn đời * LVThạnh chuyện vui đại hội * Chị HVBảnh lời người ra đi * LAHuê hải hành * LÐHuyến nhớ quê huơng * HVBảnh/LKCúc xuân kỷ niệm * Chị LVTài tình xưa trong ánh mắt * Thân Hữu 20 20 và tình biển * TÐQuí chuyến hành trình về thung lũng hoa vàng * NVÐệ thư nt TTHùng *TTHùng tâm tình *LVHiệp cảm nghỉ về đh2003 *HC2 & Thân Hửu

lời người ra đi

Ghi chú: Bài này được đăng theo lời yêu cầu của một số HC2 và gia đình muốn đọc lại nguyên văn những lời ca vui.Ngày nào anh chết đi,
Em nhớ mua cho môt cái hòm
Một chiếc chiếu.. cặp đèn cầy
Đừng có cúng .. đừng làm gà
Đừng mời ai lại .. nghe em ..


Khóc mà chi .. than mà chi ..
Lo kiếm tiền về để nuôi con ..
Con chúng mình dại lắm em ơi ..
Trai gái vừa bốn đứa ..

Đứa lên năm .. đứa lên ba ..
Hai đứa còn nằm ở trong nôi ..
Khoan lấy chồng tội lắm em ơi ..
Con nó còn dại lắm …

Rồi đêm đêm anh hiện về ..
Về lối xóm .. về đầu làng
Về đứng ngắm người vợ hiền
Và đàn con dại không cha ..Ngày nào con ốm đau …
Em nhớ lo đi chạy thuốc thầy ..
Thầy có khấm thì đừng ngồi gần ..
Thầy có nói thì đừng cười tình ..
Đừng làm con khổ nghe em …

Môt đàn gà , heo voi trâu ..
Hai luống khoai với môt căn nhà
Em làm gì mà bán hết ?
Tình nào còn … mà tình cũng hết ..
Sao không đắp mồ cho anh ?

Hổ Cáp II Lưu An Huê
luuan@port-montreal.com[ Trang Hải Trình ]