Đại Hội 2022 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu NiệmTin Tức Ðại Hội 2022
( Tu chỉnh mới nhất: 18 tháng 07 năm 2021 )

 • Paracel Seafood Restaurant
  15583-89 Brookhurst St, Westminster, CA 92683 * (714) 775-3077
 • Hotel Huntington Beach
  7667 Center Ave., Huntington Beach, CA 92647 * (714) 891-0123

 • Yểm trợ cho quỹ MTQ hay đóng lệ phí cho ĐH 2022 có thể dùng một trong ba phương pháp sau đây:
  Chuyển tiền online:
  1. Zelle
  Bank Of The West
  Registered email: tungtduong@yahoo.com
  Registered phone number: 408-966-7980
  2. Venmo
  Tung-Duong-8
  Registered email: tungtduong@yahoo.com
  Registered phone number: 408-966-7980
  3. Các bạn cũng có thể gửi chi phiếu về địa chỉ dưới đây:
  (Xin nhớ cho biết tên bạn nếu tên bạn không được in trên chi phiếu)
  Dương Thiệu Tùng
  2084 Barrett Ave.
  San Jose, CA 95124
  408-550-9027 (H)
  408-966-7980 (C)( Trang Ðại Hội 2022 )