Đại Hội 2022 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu NiệmMạnh Thường Quân Ðại Hội 2022
( Tu chỉnh mới nhất: 18 tháng 07 năm 2021 )

Số thứ tự: Tên Họ: Yễm Trợ: Đã nhận:
1 Nguyễn V. Chín ( World Cup 2018 ) $114.00 $114.00
2 Lâm N. Cục $1,000.00 $1,000.00
3 Tiêu Q. Đức $500.00 $500.00
4 Nguyễn T. Hùng $1,000.00 $1,000.00
5 Nguyễn T. Hồng Ngọc $500.00 $500.00
6 Nguyễn V. Chín $500.00 $500.00
7 Chu V. Chương $500.00 $500.00
8 Lưu Q. Bảo $1,000.00 $1,000.00
9 Đào C. Chí $3,000.00 $3,000.00
10 Susan Huỳnh $200.00 $200.00
11 Tôn L. Thạnh $1,000.00 $1,000.00
12 Phạm V. Độ $1,000.00 $1,000.00
13 Hoàng N. Khang $300.00 $300.00
14 Nguyễn M. Cảnh $500.00 $500.00
15 Trần Xuân $500.00 $500.00
16 Nguyễn P. Khanh $110.00 $110.00
17 Nguyễn X. Hùng $165.00 $165.00
Tổng Cộng: $11,889.00
Đã Nhận: $11,889.00


Mạnh Thường Quân CB / Ðại Hội 2022
( Tu chỉnh mới nhất: 18 tháng 07 năm 2021 )


Số thứ tự: Tên Họ: Yễm Trợ: Đã nhận:
1 Lâm N. Cục $200.00 $200.00
2 Tiêu Q. Đức $200.00 $200.00
3 Lê V. Châu $200.00 $200.00
4 Trương Đ. Quí $100.00 $100.00
5 Nguyễn H. Thiện $100.00 $100.00
6 Trần Xuân $200.00 $200.00
7 Nguyễn M. Cảnh $100.00 $100.00
8 Phạm N. Tiền $100.00 $100.00
9 Phạm V. Độ $100.00 $100.00
10 Đào C. Chí $100.00 $100.00
11 Trần Đ. Triết $100.00 $100.00
12 Dương T. Tùng $200.00 $200.00
13 Huỳnh V. Bảnh $100.00 $100.00
14 Nguyễn T. Cẩn $100.00 $100.00
15 Trần D. Tín $200.00 $200.00
16 Nguyễn V. Hùng $100.00 $100.00
17 Hà M. Hùng $150.00 $150.00
18 Chu V. Chương $200.00 $200.00
19 Lê Phụng $100.00 $100.00
20 Nguyễn H. Bích $100.00 $100.00
21 Nguyễn V. Chín $100.00 $100.00
22 Cung V. Thành $200.00 $200.00
23 Ngô B. Nhẫn $100.00 $100.00
24 Lê N. Hải $100.00 $100.00
25 WWC 2019 $180.00 $180.00
26 Nguyễn V. Như $100.00 $100.00
27 Mai T. Đắc $200.00 $200.00
28 Ngô M. Hiếu $100.00 $100.00
29 Dương X. Phong $100.00 $100.00
30 Phan N. Lựu $100.00 $100.00
31 Phan N. Long $100.00 $100.00
32 Đoàn H. Lượng $100.00 $100.00
33 Huỳnh M. Quang $100.00 $100.00
34 Trần G. Định $200.00 $200.00
35 Tôn L. Thạnh $200.00 $200.00
36 Trần V. An $100.00 $100.00
37 Trần T. Đức $100.00 $100.00
38 Nguyễn X. Dục $100.00 $100.00
Tổng Cộng: $5,030.00
Đã Nhận: $5,030.00
( Trang Ðại Hội 2022 )