Đại Hội 2022 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


Ban Tổ Chức


Cố Vấn Ban Điều Hành HAH/ĐNHC
Trưởng Ban Tổ Chức Trần Duy Tín
Phụ tá Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Hũu Bích và Nguyễn Văn Vang
Thủ Quỹ Dương Thiệu Tùng
Nghi Lễ Nguyễn Văn Huấn
Ðiều Hợp Chương Trình Đêm Dạ Tiệc Đinh Văn Chính
Văn Nghệ Trần Tuấn Đức, Huỳnh Minh Quang và Ngô Thiện Tánh
Chụp hình Lưu Niệm AC Lê Văn Long và Lê Văn Thạnh
Du Ngoạn Tiền và Hậu ĐH Cung Vĩnh Thành và Nguyễn Ngọc Châu CH
Booking Hotel Cung Vĩnh Thành
Vận Chuyển Mai Kim Phụng
An Ninh & Trật Tự Vũ Đức Thiệu
Thông Tin Lê Văn Châu & Trần Tuấn Đức( Trang Ðại Hội 2022 )