Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


Quà Lưu Niệm Ðại Hội 2020
( Tu chỉnh mới nhất: 03 tháng 01 năm 2020 )

1. Áo dài lụa Thái Tuấn và dây đeo cồ + bông tai do Chi Hội Tây Nam Hoa Kỳ bảo trợ
2. Nón đi biển3. Pin cài áo + Deluxe Clutch


( Trang Ðại Hội 2020 )