Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu NiệmDanh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 01 tháng 08 năm 2020 )

Số thứ tự Tên Họ Ðóng Góp Áo dài Hotel Số người tham dự
DN T6 DN Casino Tâm Giao Dạ Tiệc Picnic
1 Cung V. Thành $440 1 2 2 2 2
2 Trần D. Tín $440 1 1 2 2 2 2
3 Nguyễn H. Bích $330 1 2 2 2 2
4 Nguyễn V. Vang $440 1 1 2 2 2 2
5 Dương T. Tùng $440 1 1 2 2 2 2
6 Lê V. Châu $440 1 1 2 2 2 2
7 Trần T. Đức $330 1 2 2 2 2
8 Đinh V. Chính $440 1 1 2 2 2 2
9 Ngô T. Tánh $330 1 2 2 2 2
10 Huỳnh M. Quang $330 1 2 2 2 2
11 Lê V. Long $440 1 2 2 2 2
12 Lê V. Thạnh $330 1 1 2 2 2
13 Nguyễn H. Thiện $440 1 2 2 2 2
14 Trần Xuân $440 1 2 2 2 2
15 Mai K. Phụng $220 1 1 1 1
16 Huỳnh K. Chiến $440 1 2 2 2
17 Phan N. Long $330 1 2 2 2
18 Trịnh V. Thơ $440 1 1 2 2 2 2
19 Nguyễn V. Hùng $440 1 1 2 2 2 2
20 Lâm N. Cục $330 1 1 2 2 2 2
21 Đoàn H. Lượng $330 1 2 2 2 2
22 Nguyễn N. Châu CH $440 1 1 2 2 2 2
23 Huỳnh V. Bảnh $440 1 1 2 2 2 2
24 Mai T. Đắc $330 1 1 2 2 2
25 Nguyễn V. Long $440 1 1 2 2 2 2
26 Tiêu Q. Đức $330 1 1 2 2 2
27 Lê V. Lai $440 1 1 2 2 2 2
28 Nguyễn T. Hùng $440 1 2 2 2
29 Hoàng V. Dũng $440 1 1 2 2 2 2
30 Nguyễn V. Sơn $330 1 1 2 2 2 2
31 Phạm N. Vụ $440 1 1 2 2 2 2
32 Nguyễn V. Huấn $440 1 1 2 2 2
33 Nguyễn T. Cẩn $440 1 2 2 2 2
34 Tôn L. Thạnh $330 1 2 2 2 2
35 Đàm T. Tâm $440 1 1 2 2 2 2
36 Đào C. Chí $440 1 2 2 2 2
37 Lê V. Tài $440 1 2 2 2 2
38 Trần Đ. Triết $440 1 1 2 2 2 2
39 Nguyễn X. Dục $440 1 2 2 2 2
40 Lưu A. Huê $440 1 2 2 2 2
41 Hà M. Hùng $440 1 1 2 2 2 2
42 Ngô V. Vũ $330 1 2 2 2 2
43 Nguyễn M. Cảnh $220 1 1 1 1
44 Lưu Q. Bảo $330 1 2 2 2
45 Vỏ V. Côi $330 1 2 2 2
46 Phạm N. Bích $440 1 1 2 2 2 2
47 Chu V. Chương $440 1 1 2 2 2 2
48 Nguyễn Đ. Hoàng $330 1 2 2 2
49 Vũ Đ. Thiệu $330 1 2 2 2 2
50 Phạm N. Tiền $220 1 1 1 1 1
51 Nguyễn V. Chín $600 1 2 2 5 2
52 Phạm V. Độ $440 1 1 2 2 2 2
53 Tôn T. Thái $440 1 1 2 2 2 2
54 Nguyễn P. Khanh $330 1 1 2 2 2 2
55 Trần G. Định $330 1 1 2 2 2 2
56 Hứa T. Khanh $440 1 2 2 2 2
57 Nguyễn V. Thước $330 1 1 2 2 2 2
58 Dương X. Phong $440 1 1 2 2 2 2
59 Nguyễn V. Lộc $440 1 1 2 2 2
60 Nguyễn Đ. Khúc $330 1 2 2 2
61 Bùi L. Tùng $440 1 2 2 2 2 2
62 Lê Phụng $330 1 1 2 2 2 2
63 Hoàng N. Khang $330 1 2 2 2
64 Bùi T. Hải $00 1 2 2 2 2
65 Phạm Viết Hùng $180 2 2
66 Phan N. Lựu $220 1 1 1 1 2
67 Ngô B. Nhẫn $165 1 1 1 1 1
68 Trần V. Lập $440 1 1 2 2 2 2
69 Chị Phan X. Sơn $990 1 6 6
70 Phạm Đ. Lương $450 1 1 2 2 2 2
71 Nguyễn K. Toàn $330 2 2 2 2
72 Lê N. Hải $330 1 2 2 2
73 Đỗ T. Trác $330 1 2 2 2 2
74 Nguyễn V. Cấp $440 1 1 2 2 2 2
75 Trần V. An $165 1 1 1 1
76 Nguyễn V. Như $330 1 2 2 2
77 Phạm C. Hoàng $180 1 1 2 2 2
78 Hoàng T. Dân $330 1 1 2 2 2
79 Lê V. Lộc $180 2 2
80 Chị Lê T. Lực $360 4
81 Nguyễn H. Nam $90 1 1 1
82 Ngô M. Hiếu $165 1 1 1 1
83 Phạm Đ. Phong $440 1 1 2 2 2 2
84 Nguyễn D. Hòa $330 1 2 2 2 2
85 Ngô N. Trực $330 1 2 2 2
$31,355 70 44 73 48 164 169 157
Áo dài Hotel DN T6 DN Casino Tâm Giao Dạ Tiệc Picnic
( Trang Ðại Hội 2020 )