Võ Văn Tâm
Sakatoon, Sask, Canada
Điện thư: 7tam0112@gmail.com
HĐ5ZP

HC2 VVTâm và gia đình vừa mới định cư ở Canada
...........( Hình ảnh: TĐTriết )
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Võ V. Tâm vừa tạ thế ngày 09 tháng 03 năm 2011 tại Mỹ Tho, VN.