Vỏ Uyên Sao
California - USA
Điện thư: sao_uyen_vo@hotmail.com
HQ504

20 ở Houston, Texas tiển đưa HC2 VUSao.
Vào chiều ngày 13 tháng 10 năm 2002, HC2 ở Houston đã tổ chức một tiệc nhỏ để đưa tiển gia đình HC2 VUSao lên đường lập nghiệp tại Kansas, sau khi tạm dừng chân ở Houston khoãng 6 tháng. Các HC2 ở Houston, mổi người một món, và đặc biệt là HC2 NVChừng đãi tất cả anh em một chầu cá nướng, tươi, thơm, ngọt vừa câu lên từ bờ biễn ở Galveston. Anh em chén thù, chén tạc, chúc gia đình HC2 VUSao lên đường bình an và gặp được nhiều may mắn ở Kansas.
Cũng trong lần họp mặt tiễn đưa nầy, theo đề nghị cũa HC2 LÐHuyến, các HC2 hiện diện đã đồng thanh ũng hộ việc HC2 Houston sẽ bảo trợ việc thưc hiện T-shirt cho đại hội 2003.


20 ở Houston đón mừng HC2 Vỏ U. Sao và gia đình về định cư ở Texas.

Nhân dịp HC2 Vỏ U. Sao và gia đình về định cư ở Houston, gia đình HC2 ở Houston đã có một buổi họp mặt tại nhà của tlv Tô P. Hồng vào chiều ngày 21 tháng 4 năm 2002........