Cố HC2 Vương Thế Phiệt
VNGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Vương Thế Phiệt đã trở về biển cả tháng 25 tháng 07 năm 2021 tại Sài Gòn, VN.


20 Bắc Cali. gặp gở HC2Vương T. Phiệt chiều ngày 11 tháng 06 năm 2019 tại San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Trưởng Nử Anh Chị Vương Thế Phiệt ngày 21 tháng 09 năm 2012 tại Sài Gòn, VN.