Vương Thế Phiệt
VN
Điện thư: n/a


20 Bắc Cali. gặp gở HC2Vương T. Phiệt chiều ngày 11 tháng 06 năm 2019 tại San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Trưởng Nử Anh Chị Vương Thế Phiệt ngày 21 tháng 09 năm 2012 tại Sài Gòn, VN.