Tôn Long Thạnh
California - USA
Điện thư: tonthanh20@yahoo.com OR tonthanhk20@gmail.com
CCHQ/Cửa Việt, BTL/HQ/V1ZH, ĐKB 102, HQ6 ,LĐ2TT Tuyên Nhơn

20 Nam Cali. MNGN đầu tiên cho năm 2020 do các HC2: Đức, Thạnh, Tánh và Khang đảm trách tại Diamond Seafood Restaurant chiều Chủ Nhật 08 tháng 03 năm 2020.

Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 03 tháng 03 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
20 chia buồn Thân Mẩu bạn Tôn Long Thạnh vừa mản phần ở California.