Tôn Long Thạnh
California - USA
Điện thư: tonthanh20@yahoo.com OR tonthanhk20@gmail.com
BTL/V1ZH,

20 Nam Cali. MNGN đầu tiên cho năm 2020 do các HC2: Đức, Thạnh, Tánh và Khang đảm trách tại Diamond Seafood Restaurant chiều Chủ Nhật 08 tháng 03 năm 2020.

Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 03 tháng 03 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
20 chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Ái Nữ AC Tôn L. Thạnh chiều ngày 23 tháng 10 năm 2010 tại Nam California.
   Hình ảnh: VĐThiều
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: TTĐức
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
20 Nam Cali. họp mặt nhân dịp Sinh Nhật HC2 Tôn L. Thạnh ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Nam California.
HC2 Nam Cali "Mừng ngày gặp nhau" tại tư gia của HC2 TLThạnh ngày 16 tháng 04 năm 2006
20 chia buồn Thân Mẩu bạn Tôn Long Thạnh vừa mản phần ở California.