Trần Gia Định
New Jersey - USA
Điện thư: trangiadinh@yahoo.com
HĐ4ZP (HQ723), DĐ41

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Mẫu HC2 Trần Gia Định vừa được Chúa gọi về ngày 17 tháng 01 năm 2019.
Đám cưới Trần Gia Định và Nguyễn Thị Ngọc Cương ngày 14 tháng 09 năm 1985 tại Nhà hàng Boda ở San Jose.
   Đám cưới phần 1
   Đám cưới phần 2
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Trưởng Nữ HC2 Trần Gia Định ngày 20 tháng 05 năm 2017 tại New Jersey, Hoa Kỳ.
20 Bắc Cali. gặp gở 2 HC2 TGĐịnh và NVSáng chiều ngày 18 tháng 05 năm 2016 tại Nhà hàng Chez Chistina ở Milpitas.
   Hình ảnh:LVChâu
20 gặp gở ở Connecticut.

Cựu Tư Lệnh HQ gặp gở 20 tại Texas cuối tháng 03 năm 2003.