Cố HC2 Phan Xuân Sơn
California - USA
GĐ24XPGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Phan Xuân Sơn đã trở về biển cả lúc 7:15 sáng ngày 20 tháng 03 năm 2018 tại San Diego, California.

Trang Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Trang Phân Ưu Hội Ái Hữu HQ Cửu Long
Hình ảnh phúng viếng: NT19 NVOanh
Hình ảnh phúng viếng: LVLong
Tiễn bạn Phan Xuân Sơn
Tiễn anh trời cũng sụt sùi
Mây pha sắc xám gió hui vệ đường
Bạn bè góp mặt yêu thương
Mới đây mà đã dậm trường cách xa!
Tiễn anh Hổ Cáp một nhà
Chùm sao heo hút ngân hà chào anh
Tiễn anh một chuyến hải hành
Con tàu tách bến buồn tênh đáy bờ...
Bạn bè còn lại ngẩn ngơ
20 tí tách canh giờ ra khơi
Chúc anh từng bước cõi Trời
Vui trong miên viễn một thời liệt oanh!

NTTanh
032418
20 Nam Bắc Cali. thăm HC2 Phan X. Sơn ngày 03 tháng 03 năm 2018 tại San Diego.

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Thứ Nữ HC2 Phan X. Sơn ngày 23 tháng 08 năm 2014 tại Poway, California.