Cố HC2 Phạm Văn Hùng
Hòa Lan
Trang Phân Ưu

Hình ảnh gia đình
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 PVHùng và NVChín thứ tư 19 tháng 04 năm 2017 tại Round Table Pizza và Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.
   Hình ảnh: LVChâu và PVHùng
20 Nam Cali. gặp gở 2 HC2 NNChâu CK và PVHùng chiều thứ sáu 07 tháng 04 năm 2017 tại King Harbor Seafood Restaurant.
   Hình ảnh: LVLong
   Slide show: PVHùng
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Phạm văn Hùng vừa tạ thế ngày 02 tháng 09 năm 2007 tại Nam California.