Phan Ngọc Lựu
Arizona - USA
Điện thư: louphan1950@gmail.com
LĐNN

20 Nam Cali tham dự Đêm Thùy Dương chiều ngày 10 tháng 09 năm 2021 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Hình ảnh: TDTín
Video 01: NTTánh
Video 02: NTTánh
Video 03: NTTánh
Video 04: NTTánh