Cố HC2 Phùng Ngọc Dồi
ĐD42
Tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do vào những năm 1978 - 1979.