Cố ĐNHC Phùng Ngọc Dồi

Tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do vào những năm 1978 - 1979.