Phạm Công Hoàng
California - USA
Điện thư: hoangpham0126@gmail.com

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Phở Ý, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
20 chung vui Lể Thành Hôn Trưởng Nam anh chị Phạm Công Hoàng vào ngày 07 tháng 08 năm 2004 tại San Jose, California.