Ngô Xuân Ninh
VN
Điện thư: n/a

20 Đông Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Ngô X. Ninh đến từ VN
...........( Hình ảnh: NVSơn )