Cố HC2 Nghiêm Xuân Chương
Massachussetts - Hoa Kỳ
HĐ4ZP AnThớiGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nghiêm Xuân Chương đã trở về biển cả tháng 13 tháng 04 năm 2021 tại Massachusetts, Hoa Kỳ.
Trang Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Hình ảnh tang lễ


20 thăm bạn
   Hình ảnh: HVBảnh

Bạn bè
(Mến tặng các HC2/ĐBHK)
Thăm người chẳng ngại đường xa
Viếng người để biết rằng ta vẫn còn
Nghiêm Sơn Phụng Định Bảnh Tài
Xuân Thành Cấp Chí còn ai sánh bằng!
Chương đời mấy nẻo mây giăng
Tại tâm gieo hạt nẩy mầm đệ huynh
Đông về tuyết lạnh mông mênh
Bắc phong hồ thỉ bồng bềnh cát bay
Hoa trùng dương nở nơi này
Kỳ nhân dị tích cơn say nồng nàn!

NTTanh
082316