Nguyễn Văn Vang
California - USA
Điện thư: nguyenvang@gmail.com
HĐ4ZP (PCF3800), CHP DĐ42/AnThới

20 Bắc Cali. MNGN chiều ngày 18 tháng 01 năm 2020 tại nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
20 Sài Gòn VN MNGN Tối 3/4/2019 tại LN NAM BỘ , các bạn HC2 Nguyễn văn Vang, Bùi văn Tâm, Lê văn Châu USA và phu nhân đã gặp mặt thân mật các bạn tại SG VN .

Hình ảnh: Bùi Tá Hải
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Ái Nử HC2 Nguyễn Văn Vang ngày 15 tháng 06 năm 2013 tại San Francisco, California.
20 Bắc Cali. chung vui Ngày Về Hưu và Sinh Nhật HC2 NVVang ngày 16 tháng 07 năm 2011

...........( Hình ảnh: NVVang )
20 ở Dallas, Texas gặp gở HC2 Nguyễn V. Vang tại tư gia HC2 Đào C. Chí ngày 23 tháng 06 năm 2011.
   Hình ảnh: NXDục
Picnic liên khóa 19, 20, 21 và 25 ngày 29 tháng 08 năm 2010 tại Lick Mill Park, Santa Clara, Bắc California.
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn Văn Vang vừa tạ thế ngày 24 tháng 07 năm 2008 tại Thủ Đức, Việt Nam.
Lễ Tốt Nghiệp Luật Sư của cháu John Bình Nguyễn tại Santa Clara University ngày 20 tháng 05 năm 2006.

HC2 NVVang thăm bạn ở VN.20 chung vui Lể Thành Hôn Thứ Nam anh chị Nguyễn văn Vang vào ngày 18 tháng 12 năm 2004 tại San Jose, California.

20 chung vui Lể Thành Hôn Thứ Nam anh chị Nguyễn văn Vang vào ngày 03 tháng 07 năm 2004 tại Stanford Memorial Church, Palo Alto, California.

Lể Tốt Nghiệp của Trưởng Nử, Cháu Anne Hải Nguyễn ngày 11 tháng 05 năm 2003 tại Ðại Học UCLA, California. Cháu Anne tốt nghiệp ngành Luật Khoa, specialization in Critical Race Studies và sẽ làm việc với một Tổ Hợp Luật Sư ở San Francisco.


20 chia buồn Hiền Muội bạn Nguyễn V. Vang vừa tạ thế ở Việt Nam.
20 chung vui Trưởng Nam Anh Chị Nguyễn V. Vang Tốt Nghiệp Nha Sĩ và Thành Hôn ngày 15 tháng 8 năm 1998.