Nguyễn Văn Thước
Texas - USA
Điện thư: thuoct@yahoo.comn

HC2 gặp nhau tại tư gia HC2 NVThước (Sep-2017) Với quân số không đầy đủ,nhưng Houston/Dallas vẫn là nơi đất nóng tình nồng.


Gia đình ĐNHC chia buồn Bào Đệ HC2 Nguyễn V. Thước vừa tạ thế ngày 05 tháng 12 năm 2016 tại Arlington, Texas.
20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 CVThành, ĐCChí và NVThước chiều ngày 05 tháng 06 năm 2016 tại Nhà hàng Ánh Hồng ở San Jose.
   Hình ảnh:LVChâu
20 Nam Cali. đón tiếp HC2 TVThơ và NVThước tại nhà hàng Ánh Hồng tối thứ bẩy 30/01/2016.
   Hình ảnh: TDTín
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn V. Thước và Huỳnh M. Quang tại Nam Cali.
   Hình ảnh 1: TDTín
   Hình ảnh 2: TDTín
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn V. Thước và Nguyễn V. Chín tại Nhà Hàng Làng Ngon, Westminster ngày 06 tháng 07 năm 2013.
   Hình ảnh: LVLong
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn V. Thước vừa tạ thế ngày 20 tháng 10 năm 2011 tại Texas.
Swimming party mừng 35 năm kỷ niệm thành hôn của 4 cặp HC2 NVChừng, HKCông, NVThước và NVHuấn được tổ chức tại tư gia của anh chị NVChừng, Houston, Texas.