Nguyễn Văn Sơn
NewYork - USA
Điện thư: sonnguyenkodak@yahoo.com
HĐ4ZP AnThới, BTL/HQ/KQH/PĐH

Hình AC NNTrực và NVSơn đến New Orleans thăm anh chị Xuân cuối tuần qua ( 02/2020 ).
Chúc mừng chị Xuân đã được lành bịnh và hồi phục sức khỏe sau cơn bịnh hiển nghèo.

Nhân dịp anh chị NVSơn (Kodak) nhập vùng, gia đình HC2 Montreal có buổi họp mặt nhỏ MNGN ở tiệm ăn Hương Xưa.
Hình ảnh: TĐQuí

20 Bắc Cali. gặp gở AC Nguyễn V. Sơn chiều ngày 23 tháng 02 năm 2019 tại San Jose, California.

Hình ảnh: LVChâu
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Đinh Đ. Thắng và cũng là Nhạc Phụ HC2 Nguyễn V. Sơn vừa thất lộc tại Rochester, New York.
20 chia buồn Thân Mẩu/ Nhạc Mẩu hai bạn Ðinh Ð. Thắng/ Nguyễn V. Sơn mản phần tháng 3/99.