Nguyễn Văn Sáng
California - USA
Điện thư: sn68pbc@yahoo.com
CCYTTV Cát Lở, HQ801, HQ802

* Dự khóa Quản Trị Sửa Chửa 1974 (Đệ 7 HĐ )
* PT Khối SC HQ-802 (CXH Vĩnh Long)
* HQ Đ/Uý CK (có Nghị Định về HQ-802 nhưng chưa chính thức mang lon )


Cát Biển và thi tập Trùng Khơi Sóng Vỗ
Ta Vẫn Chờ Đợi Em
Mưa Đêm
Tuổi trẻ Tôi, Tuổi Trẻ Em

20 Bắc Cali. gặp gở 2 HC2 TGĐịnh và NVSáng chiều ngày 18 tháng 05 năm 2016 tại Nhà hàng Chez Chistina ở Milpitas.
   Hình ảnh:LVChâu

20 chia buồn Thân Phụ bạn Nguyễn V. Sáng vừa tạ thế ngày 20 tháng 05 năm 2003 tại Philadelphia, Pennsylvania.

Nguyễn V. Sáng và Mai T. Hà thả neo chùm 15 tháng 5 năm 1999.