Nguyễn Văn Quý
NewYork - USA
Điện thư: cyberforce2000@netzero.com
HQ504

Ngày 27 tháng 12 năm 2009, nhóm đại diện vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ( anh chị Lê Văn Tài, bạn Phạm Nghĩa Vụ, Nguyễn Văn Cấp và Lê Phụng ) đã đến thăm viếng và trao quà tương trợ cho bạn Nguyễn Văn Quý.
...........( Hình ảnh: LPhụng )