Cố HC2 Nguyễn Văn Ðược
BTL/V3ZHTrở về với biển cả tháng 06 năm 1971.
Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.