Nguyễn Trung Thành
Ontario - Canada
Điện thư: thanhcr36@gmail.com OR thanh2096@yahoo.ca

20 Canada tham dự Đêm Đại Dương ngày 17 tháng 09 năm 2011 tại Toronto.
   Video trong YouTube
Một số HC2 đã có mặt tại Canada đễ chung vui cùng Anh Chị Nguyễn Trung Thành nhân dịp Lễ Thành Hôn của Cháu Nguyễn Trí Thịnh sánh duyên cùng Tân Giai Nhân Phạm Thu Hiền vào ngày 22 tháng 06 năm 2002 tại Mississauga, Ontario, Canada.