Nguyễn Phúc Khanh
Washington - USA
Điện thư: nguyenp.khanh@yahoo.com

20 Houston đón tiếp AC NPKhanh đến từ Seattle.

Hình ảnh: LVThạnh
Video clip HCNN
Gia đình TP Hồng, NV Mười (Houston) trên đường đi Cruise Alaska, ghé thăm NP Khanh (Seattle) và NN Châu (Portland) và đi thăm núi lửa Mount St Helen tiểu bang Washington tháng 5, 2014. Một ngày gặp nhau đầy ắp tình Hổ Cáp.
   Hình ảnh: NNChâu
   Hình ảnh: NPKhanh
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn N. Châu và Nguyễn P. Khanh chiều ngày 02 tháng 02 năm 2013 tại Nhà hàng Ánh Hồng, Garden Grove nhân dịp tiệc Tất Niên.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: VĐThiệu
Ba HC2 Nguyễn P. Khanh, Nguyễn N. Châu và Tô P. Hồng du ngoạn Cancun.
   Hình ảnh: NPKhanh
20 Tây Bắc gặp gở 20 Dallas tại tư gia HC2 Đào C. Chí ngày 19 tháng 11 năm 2011.
   Hình ảnh: NXDục
HC2 Mai T. Đắc gặp gở 20 ở Seattle. ...........( Hình ảnh: NPKhanh )
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn P. Khanh vừa tạ thế ngày 24 tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội, VN.
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn P. Khanh và phu nhân ngày 30 tháng 05 năm 2008 tại Nam California.
HC2 NPKhanh đón bạn nhân dịp HC2 NĐKhúc đi công tác ở Seattle ( 04/29/04 ) và thăm bạn HC2 LQChung ở Paris ( 05/15/04 ).

20 gặp gở tại Canada.

HC2 NPKhanh đã có dịp gặp lại HC2 TKHoàng và NVNHư và gia đình ở Toronto