Ngô Ngọc Luật
California - USA
Điện thư: lngo9@hotmail.com
CCYTTV Nhà Bè,

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Ngô N. Luật nhân dịp Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam ngày 25 tháng 10 năm 2008 tại San Jose, California.
Lể Thành Hôn Trưởng Nam anh chị Ngô N. Luật vào ngày 20 tháng 11 năm 2004 tại San Jose.

20 chúc mừng Lễ Vu Quy của Thứ Nữ Anh Chị NNLuật vào đầu tháng 01 năm 2001.