Nguyễn Ngọc Châu
Louisianna - USA
Điện thư: hocapdn@gmail.com
CCYTTV Đà Nẳng

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 NNChâu CK chiều thứ hai 10 tháng 04 năm 2017 tại Grand Century Mall, San Jose.
   Hình ảnh: LVChâu và Chị HTKhanh
20 Nam Cali. gặp gở 2 HC2 NNChâu CK và PVHùng chiều thứ sáu 07 tháng 04 năm 2017 tại King Harbor Seafood Restaurant.
   Hình ảnh: LVLong
20VN gặp gở HC2 Nguyễn N. Châu tại miền Trung.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
Hình ảnh gia đình