Nguyễn Ngọc Châu
Oregon - USA
Điện thư: Joenguyen229@gmail.com

20 Tây Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Hà M. Hùng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Portland, Oregon.

Hình ảnh: NNChâu và Chị HMHùng (từ Facebook)
20 Houston gặp gở AC NNChâu ngày 12 tháng 05 năm 2018 tại Houston.

Hình ảnh: LVThạnh
Gia đình TP Hồng, NV Mười (Houston) trên đường đi Cruise Alaska, ghé thăm NP Khanh (Seattle) và NN Châu (Portland) và đi thăm núi lửa Mount St Helen tiểu bang Washington tháng 5, 2014. Một ngày gặp nhau đầy ắp tình Hổ Cáp.
   Hình ảnh: NNChâu
   Hình ảnh: NPKhanh
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn N. Châu và Nguyễn P. Khanh chiều ngày 02 tháng 02 năm 2013 tại Nhà hàng Ánh Hồng, Garden Grove nhân dịp tiệc Tất Niên.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: VĐThiệu
20 MNGN tại tư gia HC2 NNChâu, thành phố Hoa Hồng Portland, Oregon giửa tháng 05 năm 2012.
   Hình ảnh: NNChâu
   Hình ảnh: NPKhanh
Ba HC2 Nguyễn P. Khanh, Nguyễn N. Châu và Tô P. Hồng du ngoạn Cancun.
   Hình ảnh: NPKhanh
20 Tây Bắc gặp gở 20 Dallas tại tư gia HC2 Đào C. Chí ngày 19 tháng 11 năm 2011.
   Hình ảnh: NXDục
20 chia buồn Thân Mẩu bạn Nguyễn N. Châu CH vừa mản phần ở Washington DC.
Lể Thành Hôn Trưởng Nam vào ngày 07 tháng 10 năm 2000 tại Oregon.