Nguyễn Minh Cảnh
California - USA
Điện thư: canhnguyen009@yahoo.com OR canh17guyen@gmail.com

20 Nam Cali. tham dự tiệc cưới Quý Tử của AC HC2 Nguyễn Minh Cảnh. Thương chúc hai cháu MICHELLE & NAM trăm năm hạnh phúc..

Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. họp mặt mừng HC2 NMCảnh về hưu chiều ngày 18 tháng 10 năm 2014 tại nhà hàng Ánh Hồng, Nam California.
   Hình ảnh: VĐThiệu
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. gặp gở chiều ngày 14 tháng 11 năm 2009 nhân dịp HC2 NMCảnh vừa trở về từ chiến trường IRAQ.
   Hình ảnh: LVLong
Cựu CV NMCảnh dạo chơi khu Phước Lộc Thọ ngày 18 tháng 08 năm 2007 tại Nam Cali.

HC2 NMCảnh bị tai nạn tại Nam Cali.

HC2 Nam Cali. gặp gở nhân dịp họp mặt Liên Ðoàn Người Nhái tại Orange County vào ngày 05 tháng 07 năm 2003.