Nguyễn Minh Cảnh
California - USA
Điện thư: canhnguyen009@yahoo.com OR canh17guyen@gmail.com
LĐNN - Hải Kích

20 Nam Cali. tham dự tiệc cưới Quý Tử của AC HC2 Nguyễn Minh Cảnh. Thương chúc hai cháu MICHELLE & NAM trăm năm hạnh phúc..

Hình ảnh: LVLong
Cựu CV NMCảnh dạo chơi khu Phước Lộc Thọ ngày 18 tháng 08 năm 2007 tại Nam Cali.

HC2 NMCảnh bị tai nạn tại Nam Cali.

HC2 Nam Cali. gặp gở nhân dịp họp mặt Liên Ðoàn Người Nhái tại Orange County vào ngày 05 tháng 07 năm 2003.