Nguyễn Kế Toàn
Nam California, USA
Điện thư: toanhq500@gmail.com

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Kế Toàn vừa tạ thế ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Cedar Rapids, Iowa.

Hình Ảnh Phúng Viếng
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn chiều ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại nhà hàng Ánh Hồng, Garden Grove.
   Hình ảnh: LVLong
HC2 Nguyễn K. Toàn gặp gở 20 Nam Cali. chiều ngày 22 tháng 04 năm 2011 tại nhà hàng Seafood Palace. ...........( Hình ảnh: LVLong )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Kế Toàn vừa tạ thế tại Philadelphia.